Người tiêu dùng châu Á hiện có không dưới 10 lựa chọn TV tích hợp đầu thu kỹ thuật số.