(CafeF) - Vn-Index và Hastc-Index đều đang tăng trong ngày đầu tiên áp dụng biên độ dao động mới. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá thấp.