100% học sinh bỏ học cấp I, II sẽ đến trường

Gốc
(PL)- Theo ông Nguyễn Văn Xê - Phó Ban chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, một trong những mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là tập trung hỗ trợ đưa học sinh nghèo bỏ học các năm trước quay lại trường.

Năm học 2010-2011, thành phố sẽ phấn đấu đưa 100% học sinh nghèo bỏ học ở cấp I, II đến trường, vận động học sinh bỏ học (từ lớp 10 trở lên) đang đi làm đến các lớp phổ cập giáo dục và đào tạo nghề, lớp học tình thương. Học sinh nghèo (cấp III) sẽ được phân luồng theo học tại các trường nghề hoặc trường vừa học vừa làm. Năm học 2009-2010, thành phố đã kéo giảm số học sinh nghèo trong độ tuổi bỏ học từ hơn 21.800 em xuống còn hơn 6.000 em. T.MẬN

Tin nóng

Tin mới