GD&TĐ - 100% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em - đó là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các dự án thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

100% tre em duoc tham van nhung quyet dinh lien quan trong nha truong - Anh 1

Kế hoạch này cũng đưa chỉ tiêu trong năm 2016, mỗi phòng GD&ĐT có ít nhất 1 trường THCS, 1 trường tiểu học và tại các trường THPT: Trần Phú, Yên Lạc, Lê Xoay, Ngô Gia Tự, Sáng Sơn, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Bến Tre có câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được thành lập và duy trì tổ chức hoạt động tại nhà trường; đến năm 2020;

100% các nhà trường (từ bậc tiểu học đến bậc trung học) đều có câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được duy trì tổ chức hoạt động tại nhà trường.

Thực hiện kế hoạch này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh trong các nhà trường về ý nghĩa, sự cần thiết về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền của trẻ em; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong các nhà trường.

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em ở tỉnh Vĩnh Phúc, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Khi xây dựng và thực hiện quyết định, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em, các nhà trường phải tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em bằng các hình thức phù hợp; phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia ý kiến khi các cơ quan, ban/ ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em.

Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

Triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong trường học về xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em.

Triển khai tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học nội khóa và các hoạt động ngoại khóa; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, khích lệ học sinh tham gia ý kiến, xây dựng, tìm tòi kiến thức và rèn kĩ năng phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ.