Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

100% xã ở Quảng Nam được phủ sóng hạ tầng viễn thông số

Tính đến quý III/2022, Quảng Nam đã phủ sóng di động và cáp quang cho 100% xã trên địa bàn toàn tỉnh; 100% cấp xã, huyện sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

 Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam

Tính đến quý III/2022, Quảng Nam đã hoàn thành phủ sóng hạ tầng viễn thông và đường truyền cáp quang đến 100% xã (241/241 xã), hơn 96,5% đối với các thôn.

Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 1,19 triệu thuê bao điện thoại (trong đó, 26.226 thuê bao điện thoại cố định, mật độ điện thoại là 73,77 máy/100 dân); 159.764 thuê bao internet. Tỉnh cũng đã hoàn thành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại 8/20 điểm cầu sở, ban, ngành và 100% điểm cầu cấp huyện, xã. Hệ thống LGSP của tỉnh đã kết nối với 11/14 CSDL do Trung ương chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).

Bên cạnh đó, Quảng Nam đã xây dựng chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; hoàn thiện kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức cho phép kế thừa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từng cá nhân, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ có liên quan đến các thủ tục hành chính (TTHC) đã thực hiện trước đó. Tỉnh cũng xây dựng phân hệ quản trị hệ thống số hóa tại địa chỉ: https://sohoatthc.quangnam.gov.vn/.

Đối với công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVC TT), đến nay, Quảng Nam đã cung cấp 1.459 DVC TT, trong đó, cấp huyện 226 DVC, cấp xã 95 DVC TT. Tỉnh cũng đã thực hiện tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia 1.398 DVC, đạt tỷ lệ 95,8%. Thống kê trên Cổng dịch vụ công, từ ngày 1/1/2022 đến 28/8/2022, đã có 11,33% DVC TT có phát sinh hồ sơ (Kế hoạch 1491: trên 50%), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 59,38% (kế hoạch 1491: trên 30%).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã triển khai các ứng dụng smart Quảng Nam, egov Quảng Nam và đưa lên kho ứng dụng Apple Store và CH Play đối với các ứng dụng này. Tính đến ngày 22/8/2022, số lượt tải và cài đặt ứng dụng smart Quảng Nam là 23.578 lượt, trong đó, 12.822 lượt trên hệ điều hành iOS và 10.756 lượt trên hệ điều hành Android. Số lượt tải và cài đối với ứng dụng egov Quảng Nam là 1.048 lượt cài đặt.

Đối với công tác triển khai xã thông minh, toàn tỉnh đã thiết lập hạ tầng viễn thông và triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ công tác hoạt động ứng dụng, chỉ đạo điều hành của cho 100% xã trên địa bàn; 100% xã có điểm phục vụ dịch vụ bưu chính; 100% xã sử dụng phần mềm Qoffice và một cửa điện tử.

Đặc biệt, đã triển khai thí điểm chuyển đổi số tại 37 xã, thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, cùng với việc đầu tư thiết bị và hạ tầng viễn thông phục vụ công tác chuyển đổi số.

Hồ Xuân Mai