109 cụ thọ trên 100 tuổi

Gốc
(NLĐ)- Ngày 30-9, ông Lê Công Đoàn, Trưởng Ban Đại diện người cao tuổi TP Cần Thơ, cho biết TP hiện có 109 cụ thọ trên 100 tuổi (72 cụ bà và 28 cụ ông), trong đó chủ yếu sống ở vùng nông thôn

Tin nóng

Tin mới