Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách tính đến ngày 15/3 ước đạt 90,9 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách đến cùng thời điểm ước đạt 102 nghìn tỷ đồng.

Nếu so với GDP theo giá thực tế, đạt khoảng 363 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách trong quý 1/2010 bằng 0,03%, tương đương khoảng 11,1 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách quý 1 bằng 25% GDP; chi ngân sách chiếm khoảng 28% GDP (không tính chi ngoài ngân sách). So với dự toán năm, kết quả thu ngân sách đạt tỷ lệ cao hơn chi. Cụ thể, thu ngân sách bằng 19,7% dự toán cả năm, trong khi chi ngân sách mới đạt khoảng 17,5% dự toán năm. Xem xét các nhiệm vụ thu ngân sách, thu nội địa đạt 55,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán. Đáng chú ý, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm. Nhiệm vụ thu này đạt khá hơn do kim ngạch nhập khẩu đã tăng 37,6% so với cùng kỳ, dù xuất khẩu giảm khoảng 1,6%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm; thu từ khu vực FDI đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6%; thu từ thuế thu nhập cao 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 17,3%; thu phí xăng dầu 2 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%… Về phía nhiệm vụ chi, các khoản chi chủ yếu tập trung cho sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước… ước đạt 66,9 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán năm; chi đầu tư phát triển ước đạt 22 nghìn tỷ đồng và bằng 17,5%; chi trả nợ viện trợ đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, bằng 18,7%.