11/13 tỉnh, thành cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19

Gốc

Sáng 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch tại các địa phương hiện nay.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/11-13-tinh-thanh-co-ban-kiem-soat-duoc-dich-covid-19-204475.htm