Hanoinet - Đây được xem là một biện pháp mạnh tay của Sở Công Thương trước các hành vi gian lận của những cây xăng trên địa bàn thành phố.