11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Gốc
VRE, ADS, VHC, PPC, TDW, BMC, MCF, THB, FPT, SEB và PJT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

VRE, ADS, VHC, PPC, TDW, BMC, MCF, THB, FPT, SEB và PJT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019.

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019.

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 4/6/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 11/6/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 950 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 31/5/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 12/6/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,68% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 668 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 29/5/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã THB-HNX) chi cổ tức bằng tiền năm 2017, 2018 và từ quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 37,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng) - Trong đó: chi cổ tức bằng tiền năm 2017 là 7%/cổ phiếu; chi cổ tức bằng tiền năm 2018 là 4,5%/cổ phiếu và chi cổ tức bằng tiền từ quỹ đầu tư phát triển là 26%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 7/6/2019, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.

* Ngày 31/5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2019.

* Ngày 31/5/2019, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2019.

Hà Anh