11 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

Gốc
Đồng Nai hiện có 11 doanh nghiệp đang thực hiện nhập khẩu phế liệu để phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong đó có 9 doanh nghiệp nước ngoài và 2 doanh nghiệp trong nước. Tổng khối lượng nhập khẩu khoảng 6,5 ngàn tấn/năm.

Các loại phế liệu nhập khẩu là: thủy tinh, đồng phế liệu, thép hợp kim, mảnh vụn sắt, thỏi đúc (gang, sắt, thép), nhựa, nhựa từ polyme steren và nhựa từ polyme vinyl clorua.

Theo đánh giá của ngành chức năng, các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu đều thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu, không để thất thoát phế liệu. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp bị xử phạt vì chưa đảm bảo các điều kiện về môi trường trong quá trình sử dụng phế liệu, chuyển giao phế liệu nhập khẩu cho đơn vị khác, sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với đăng ký.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202105/11-doanh-nghiep-nhap-khau-phe-lieu-3055184/