Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

11 lộ trình chi tiết phương tiện từ các tỉnh được đi qua TP.HCM từ 9-7

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa đưa ra hướng dẫn về lộ trình di chuyển chi tiết cho các phương tiện từ các tỉnh như Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương... được quá cảnh qua TP.HCM trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/11-lo-trinh-chi-tiet-phuong-tien-tu-cac-tinh-duoc-di-qua-tphcm-tu-97-999196.html