11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

Gốc
Các nhóm đối tượng cần tiêm vắc-xin phòng COVID-19 được sắp xếp theo mức độ ưu tiên tình huống dịch trong bối cảnh nguồn cung cấp vắc-xin tại Việt Nam còn hạn chế.

LINH ANH

Nguồn Tiền Phong https://www.tienphong.vn/xa-hoi/11-nhom-doi-tuong-duoc-uu-tien-tiem-vacxin-ngua-covid19-1797092.tpo