11 nhóm đối tượng nào được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam?

Gốc

Bộ Y tế vừa công bố 18,3 triệu người thuộc 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 từ nguồn của COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu).

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/11-nhom-doi-tuong-nao-duoc-tiem-vaccine-covid-19-dau-tien-tai-viet-nam-204494.htm