11 tháng: Bội chi ngân sách 155,6 nghìn tỷ đồng

Gốc
ANTT.VN – Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo về tình hình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – Ngân sách Nhà nước tháng 11/2015, trong đó, bội chi ngân sách 11 tháng ước tính 155,6 nghìn tỉ đồng.

11 tháng: Bội chi ngân sách 155,6 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Bộ tài chính, tổng thu ngân sách tháng 1111 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014.

Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển: Tháng 11 ước 14 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 151,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán, tăng 7,5% cùng kỳ năm 2014;

Chi trả nợ và viện trợ: Tháng 11 ước 15,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, bằng 95% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2014.

Chi kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hành chính ước đạt 67,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 712,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

D. Chi

Tin nóng

Tin mới