Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

11 tháng, sản lượng điện thương phẩm tăng 13,51%

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sản lượng điện thương phẩm tháng 11 ước đạt 5.048,6 triệu kWh, đưa sản lượng điện thương phẩm 11 tháng qua đạt 53.391,39 tỷ kWh, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2006.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=31724