Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

11 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đến thời điểm này có 11 chức danh đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức.

Thời gian qua, các Bộ ngành liên tục ban hành các thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức và các văn bản theo hướng bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức.

Hiện có 11 chức danh đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức gồm: (1) giáo viên; (2) Công chức hành chính, văn thư; (3) Công chức thi hành án dân sự; (4) Viên chức ngành di sản văn hóa; (5) Công chức Quản lý thị trường; (6) Viên chức ngành y tế; (7) Công chức kế toán, thuế, hải quan; (8) Viên chức thư viện; (9) Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; (10) Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; (11) Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Trong đó, quy định bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với các chức danh từ (1) đến (6) đã có hiệu lực thi hành.

Riêng công chức kế toán, thuế, hải quan sẽ có hiệu lực từ 18-7; đối với các chức danh 8, 9, 10 sẽ có hiệu lực từ 15-8; đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở thì quy định sẽ có hiệu lực từ 25-8.

Hồi cuối tháng 10-2021, Bộ Nội vụ cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ không phù hợp với công chức, viên chức. Để đảm bảo đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương trên, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Bộ Nội vụ đề nghị không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Trước đó vào tháng 6-2021, Bộ Nội vụ cũng có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo về việc cắt giảm chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức bởi quy định này đã không còn phù hợp. Nguyên nhân là các cơ sở đào tạo hiện đều đã có quy định về chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng.

Hơn nữa việc này cũng tạo sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định.

Từ đó, Bộ Nội vụ đã đề nghị hủy bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức.

N. THẢO

Nguồn PLO: https://plo.vn/11-vi-tri-cong-chuc-vien-chuc-duoc-bo-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-post688831.html