ND - Ngày 17-1, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức trao giải Thương mại dịch vụ Việt Nam năm 2008 cho 110 doanh nghiệp. Giải thưởng dành cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong 11 lĩnh vực thương mại và dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) như dịch vụ thông tin; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; du lịch...