Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

1100 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo đô thị cổ Hội An

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Nhằm bảo tồn khu phố cổ, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Hội An, TP Hội An vừa trình UBND tỉnh Quảng Nam đề cương "Dự án đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị cổ Hội An gắn liền với phát triển du lịch" giai đoạn 2009-2020; sẽ hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/190202