Ban Quản lý các dự án phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tại Kon Tum đã nhận được kinh phí đầu tư gần 112 tỷ đồng.