113 dự án được vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường

Gốc
(HNM) - Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, VEPF phấn đấu trở thành một ngân hàng môi trường vì một nền kinh tế xanh. Thời gian tới, VEPF sẽ tiếp tục duy trì cho vay ưu đãi, đẩy mạnh tài trợ và hỗ trợ lãi suất.

Vốn hỗ trợ sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bức xức về môi trường, ưu tiên các công trình trọng điểm của nhà nước như cải thiện môi trường lưu vực sông, xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp, biến đổi khí hậu. Đồng thời, VEPF mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực và tranh thủ nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, cũng như kinh nghiệm quản lý và đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động quỹ. Theo ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc VEPF, trong 2 năm 2009-2010, số dự án môi trường đề nghị vay vốn đã tăng mạnh, qua đó số vốn giải ngân tăng 60-150%. Cụ thể năm 2009 là 172 tỷ đồng, 2010 là 220 tỷ đồng. Tính đến nay, Quỹ đã cho 113 dự án môi trường vay ưu đãi gần 600 tỷ đồng; đồng thời đã tiếp nhận ký quỹ 25 tỷ đồng cho 65 đơn vị khai thác khoáng sản tại 11 tỉnh, thành. Điển hình trong các dự án vay vốn ưu đãi phát huy hiệu quả là 26 cơ sở sản xuất tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), Nhà máy xi măng Lưu Xá (Thái Nguyên)…

Tin nóng

Tin mới