12 HS vào chung kết Tiếng ca học đường 2008

(CAO) - Mỗi dip Hè, HTV lại tổ chức cuộc thi Tiếng ca học đường, sân chơi để các học sinh yêu thích ca hát thể hiện mình.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-20.0899841522