Dân làng Phùm Ang và buôn Nu B, xã Ia Sươm, huyện Krông Pa (Gia Lai) những ngày qua như đông vui hơn thường lệ. Nhiều người bàn tán về sự kiện được cho là “động trời” nhất từ trước tới nay của vùng đất nắng gió này. đó là chuyện bốn người cốt cán và 117 người tự nguyện từ bỏ đạo “Tin lành Đêga”, cùng dân làng đoàn kết làm ăn, ổn định cuộc sống.