122 chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2008

Gốc
Năm 2008, 122 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia sẽ được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước trên 122 tỷ đồng, do 28 đơn vị chủ trì thực hiện, chủ yếu là Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Cà phê Ca cao, Hiệp hội Cao su, Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam…

Tin nóng

Tin mới