123 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

Gốc
Tính đến ngày 29/4/2021, trên toàn quốc đã có 123 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN https://baotintuc.vn/infographics/123-don-vi-duoc-thuc-hien-xet-nghiem-khang-dinh-covid19-20210505063926038.htm