(ATPvietnam.com) -Các thông tin quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu rộng tới TTCK và được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất trong ngày:

BBT