Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

13 Cty kiểm toán được lựa chọn năm 2008

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=34182