13 tầng đều sai phép

Gốc
TT - Dư luận gần đây rất bất bình khi tình trạng xây dựng không phép, sai phép liên tục diễn ra, nhất là các công trình có qui mô lớn. Điển hình là một công trình xây dựng sai phép gần 700m2 nhưng bốn tháng qua chưa xử lý xong.

Nguồn VnMedia www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=234137&ChannelID=204