Theo báo cáo mới nhất của các địa phương, tổng số người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam là 130 người, chủ yếu tập trung tại TP HCM (số người Việt Nam định cư tại Australia mua nhà ở tại Việt Nam là 7 người).