138 năm ngày sinh của V.I. Lênin: Dấu ấn không phai

Gốc
Vận nước đôi khi không hẳn là chuyện của người, kể cả người vĩ đại. Nhưng bao giờ cũng vậy và ở đâu cũng vậy, anh hùng là người không những không bỏ lỡ thiên thời mà còn biết kết hợp thiên thời với địa lợi và nhân hòa để làm nên lịch sử, góp phần cải thiện đời sống quốc gia và dân tộc mình, thậm chí không chỉ riêng dân tộc mình và tổ quốc mình. Xét trên góc độ này, Vladimir Ilich Lênin (22/4/1870 – 24/1/1924) chính là một vĩ nhân như thế.

Tin nóng

Tin mới