14.000 lượt tập thể, cá nhân trong quân đội được khen thưởng

Gốc
Theo thông tin từ Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua (TĐ)-Khen thưởng (KT) Bộ Quốc phòng, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quân có 14.000 lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước KT (tăng 13,17% so với cùng kỳ).

Trong đó, gần 5.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐ Quyết thắng. KT niên hạn, KT cống hiến, khen đối ngoại, làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo và nhiệm vụ quốc tế gần 9.100 cá nhân.

Kết quả công tác TĐ, KT đạt được như trên là nhờ sự quan tâm sâu sát, hiệu quả của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị; nhất là hội đồng và tổ TĐ, KT các cấp. Đặc biệt, việc KT được gắn chặt với TĐ; công tác TĐ, KT gắn chặt với công tác cán bộ và công tác chính sách; việc xét KT bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, hướng về cơ sở; chú trọng KT tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và công tác ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; biểu dương, KT kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

NGÔ THANH

Tin nóng

Tin mới