14/63 mẫu rau quả vượt giới hạn cho phép thuốc bảo vệ thực vật

Gốc
Qua kiểm nghiệm, đã phát hiện 14/63 mẫu rau quả có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn cho phép của Việt Nam

14/63 mẫu rau quả vượt giới hạn cho phép thuốc bảo vệ thực vật - Ảnh 1

Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, thực hiện việc giám sát rau, thịt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, trong tháng 8 và tháng 9/2015, Sở NN&PTNT Hà Nội đã lấy 63 mẫu rau quả kiểm nghiệm đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật , 30 mẫu thịt lợn và 30 mẫu thịt gà để phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa chất. (chiếm 22,2%); 1/30 mẫu thịt lợn có dư lượng Sulfadimidine vượt mức giới hạn cho phép (chiếm 3,3%); 6/60 mẫu thịt lợn, gà (chiếm 10%) nhiễm Salmonella.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh cũng đã lấy 51 mẫu rau quả kiểm nghiệm đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 17 mẫu thịt lợn và 18 mẫu thịt gà để phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa chất. Đã có 7/35 mẫu thịt lợn, gà (chiếm 20%) nhiễm Salmonella.

Thanh Mai (Univadis)

Tin nóng

Tin mới