(HNM) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, kinh phí để thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non (MN) cho trẻ em 5 tuổi trong giai đoạn 2010-2015 là 14.660 tỷ đồng. Trong đó phần lớn kinh phí (9.200 tỷ đồng) sẽ được dùng để xây dựng 11.600 phòng học, 1.570.000m2 phòng chức năng để đáp ứng đủ nhu cầu dạy học cho trẻ em 5 tuổi trên cả nước.

Số tiền còn lại được dùng để mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, hơn 80% kinh phí thực hiện đề án sẽ được trích từ ngân sách nhà nước, số còn lại lấy từ nguồn học phí và sự tài trợ, đóng góp của cộng đồng.