ND - Ngày 3-12, tại Hà Nội, 19 em nhỏ từ năm địa phương tham gia gặp gỡ với chủ đề phòng, chống buôn bán trẻ em, nêu những kiến nghị gửi tới Sáng kiến phối hợp cấp bộ trưởng về phòng, chống buôn bán người tiểu vùng sông Mê Công (COMMIT).