Tờ New York Times vừa đưa ra 15 câu hỏi quan trọng mà những cặp đôi nên cân nhắc trước khi đi đến quyết định kết hôn.