Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

15 nội dung hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương

Nâng cao hiệu quả hợp tác, phát triển giữa Hà Nội với các địa phương trong cả nước, trên cơ sở phát huy lợi thế, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa...là những yêu cầu trong kế hoạch số 188 của UBND thành phố Hà Nội.

HanoiTV

Tin liên quan Hà Nội dẫn đầu cả nước về sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Hà Nội - Quảng Trị đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực
Hà Nội làm hầm qua đê sông Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/15-noi-dung-hop-tac-giua-ha-noi-va-cac-dia-phuong-d202986.html