Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

16/17 xã, thị trấn ở Thanh Miện hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch

Theo Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện, đến ngày 13.2, toàn huyện đã nhập 159.730/159.963 hồ sơ (đạt 99,85%) từ sổ giấy vào file Excel mẫu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành viên Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch xã Hồng Quang (Thanh Miện) nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào file Excel mẫu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Thành viên Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch xã Hồng Quang (Thanh Miện) nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào file Excel mẫu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Huyện Thanh Miện có 16/17 xã, thị trấn đã hoàn thành nhập số hóa dữ liệu hộ tịch, còn lại xã Tứ Cường đạt 98%.

Nhận thức việc nhập dữ liệu hộ tịch là bước quan trọng trong số hóa dữ liệu hộ tịch, 18 Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch cấp huyện và cấp xã của huyện đã khẩn trương nhập dữ liệu hộ tịch kể cả ngày nghỉ để cập nhật, chuẩn hóa, xác minh để bổ sung thêm thông tin đã cũ.

Theo quy định của UBND tỉnh, việc nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào file Excel mẫu và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện từ ngày 10.12.2022 và hoàn thành trước ngày 31.3.2023.

Thanh Miện là một trong những địa phương có tỷ lệ nhập dữ liệu số hóa dữ liệu hộ tịch cao nhất tỉnh.

THÀNH ĐẠT