L.T.S: Để có được thành quả sau 33 năm phát triển kinh tế- xã hội ở TPHCM không thể không nhắc đến 16 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm. Đây là chủ trương sáng tạo nhưng không kém phần táo bạo và quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền TPHCM nhằm chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo đói.