17.000 tỷ đồng: Đủ nếu chỉ dành cho khu vực tư nhân!

Gốc
(TuanVietNam) - Nhận xét sơ bộ về khoản kích cầu đầu tư 17.000 tỷ đồng, TS. kinh tế Nguyễn Đức Thành cho đây là một gói kích cầu quy mô lớn, bài bản, với nhóm giải pháp đi kèm khá đồng bộ, hứa hẹn có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu đối tượng hưởng chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp nhà nước thì kết quả sẽ lại khác.

Tin nóng

Tin mới