170 triệu đồng “bốc hơi” khỏi phòng giám đốc

Mở ngăn kéo tủ tại phòng làm việc, GĐ Trung tâm Thiết kế Công ty cổ phần Vinashin phát hiện mất 170 triệu đồng.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/12/105238.cand