A. Giải nhất: Ba bạn đọc có tên sau đây có số dự đoán gần đúng nhất với tổng số phiếu bạn đọc tham gia bầu chọn đã đoạt giải nhất. Mỗi giải thưởng 10 triệu đồng.