Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông tuần từ 8 đến 12-6

Tuần từ ngày 8 đến 12-6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 8 đến 12-6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

* Ngày 25-6, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 12-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 15-6.

* Ngày 29-6, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

* Ngày 19-6, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

* Ngày 23-6, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 12-6.

* Ngày 26-6, CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (UPCoM: TNB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-7, CTCP Cẩm Hà (UPCoM: CHC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-6, CTCP Địa chất mỏ - TKV (UPCoM: MGC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 30-6, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 10-7, CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV (UPCoM: VBG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (UPCoM: BPW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 37 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 30-6, CTCP 715 (UPCoM: BMN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 840 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 29-6, CTCP Xây dựng Điện VNECO4 (HNX: VE4) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 26-6, Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 529 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 18-6, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

LÊ MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/18-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-cho-co-dong-tuan-tu-8-den-12-6-460847/