Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

18 loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Hanoinet- Đó là: Đất đai, mặt nước; rừng, tài nguyên quan trọng khác; hàng dự trữ Quốc gia; điện, nước sạch cho sinh hoạt, thuốc phòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=68786