18 tàu du lịch chìm do ảnh hưởng bão số 4

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết tuy bão số 4 không đổ bộ vào Việt Nam nhưng ảnh hưởng của cơn bão này đã làm 18 tàu du lịch tại Quảng Ninh bị đứt neo và chìm.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215317/Default.aspx