186 cầu treo dân sinh sẽ hoàn thành trong tháng 5-2015

Gốc
Bộ Giao thông – Vận tải đang chỉ đạo quyết liệt để chậm nhất là tháng 6/2015 sẽ hoàn thành toàn bộ 186 cầu treo dân sinh ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Thống kê của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương cho thấy, đến nay, trong số 1.944 cầu tại 56 tỉnh, thành phố trên cả nước có 1.135 cầu (58%) đủ điều kiện khai thác bình thường; 809 cầu đã bị hư hại, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ này. Chủ trương xây dựng cầu treo dân sinh lần này nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân các vùng núi, đồng bào dân tộc, các cháu học sinh với phương châm bốn nhất: An toàn nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu công tác quản lý, điều hành và thi công xây dựng cầu treo phải đảm bảo khách quan, minh bạch và thật khẩn trương.

Đến nay các đơn vị đang triển khai thi công 12 cầu, trong đó có 8 cầu hoàn thành. Dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 80 cầu trong năm nay.

VH

Tin nóng

Tin mới