19/11/2011: Ngày bán hàng đặc biệt của T-Mobile

Gốc
T-Mobile đã công bố ngày bán hàng đặc biệt của họ - ngày được gọi là “Magenta Saturday Sale”. Đây là một chương trình khuyến mãi của T-Mobile diễn ra hàng tuần, vào tuần trước là “Black Friday” và lần này sẽ vào thứ bảy ngày 19 tháng 11.

Tin nóng

Tin mới