Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

19% sinh viên đánh giá bài giảng của thầy cô thiếu tính thực tế

Gốc

Hanoinet - Có 22% sinh viên nói chưa tiếp cận được với phương pháp học tập đại học và 19% đánh giá bài giảng của thầy thiếu tính thực tế.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=52445