(HQ Online)- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có thông báo về việc đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

199 nha dau tu dang ky mua co phan cua Cholimex - Anh 1

Đóng gói sản phẩm tại Công ty Cholimex. Nguồn: Internet

Theo đó, có 199 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Cholimex, bao gồm 194 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 5 tổ chức trong nước. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua đạt 13,8 triệu cổ phần, tương đương 64% số cổ phần chào bán. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phần và các tổ chức trong nước đăng ký mua 9,74 triệu cổ phần.

Dự kiến, ngày 4-3 Cholimex sẽ đưa ra đấu giá 21,5 triệu cổ phần (với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 24,9% vốn điều lệ.

Cholimex là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty kinh doanh các ngành nghề phát triển, mở rộng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; sản xuất, chế biến và phân phối lương thực thực phẩm, hàng nông thủy hải sản xuất khẩu; kinh doanh xuất nhập khẩu; tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm trong và ngoài nước, tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của các tập đoàn bán lẻ lớn.

Theo phương án cổ phần hóa, công ty có vốn điều lệ 866 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương 42,4 triệu cổ phần. Cholimex cũng thực hiện 24,9% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 21,5 triệu cổ phần.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Cholimex là nhà đầu tư phải có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm, có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 700 tỉ đồng, có lợi nhuận sau thuế liên tục 5 năm, từ 2010 đến 2014 (đã được kiểm toán) và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm trở thành nhà đầu tư chiến lược; tổng số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30-9-2015 không vượt quá 3 lần.

Ngoài ra, nhà đầu tư chiến lược phải có kinh nghiệm và năng lực đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và chế biến tinh lương thực, thực phẩm, phát triển hạ tầng khu công nghiệp –khu chế xuất và các dự án cao ốc văn phòng… và cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 5 năm.

Nhà đầu tư quan tâm và muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Cholimex có thể nộp hồ sơ và đặt cọc từ ngày 7-3 đến ngày 11-3.