Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 6-7/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

2.000 dai bieu se du Dai hoi Thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu IX - Anh 1

Đồng thời, Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.

Đại hội có 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức, gồm 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; 101 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao...

27 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trên các lĩnh vực, vùng miền trên cả nước sẽ tham luận và giao lưu tại Đại hội.

Cũng trong chương trình Đại hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tổng kết giai đoạn 1; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, 13 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 13 tỉnh, TP sẽ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 66 huyện được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 450 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Bộ Xây dựng tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này là Cty CP Viglacera Hạ Long, thuộc TCty Viglacera và cá nhân là anh Ngô Quang Định - thuộc Cty CP Limama 18.

Lê Mỹ