2.100 doanh nghiệp Đồng Nai tăng lương cho công nhân

Gốc
Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai, đến nay đã có hơn 2.100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019 của Chính phủ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/2100-doanh-nghiep-dong-nai-tang-luong-cho-cong-nhan